צור קשר
צור קשר

כללי יסודות החינוך בבית הספרהמורה ההורים והכיתה - עקרונות נוספים

המורה ההורים והכיתה - עקרונות נוספים

המורה

ערכי יסוד אנושיים, כבוד לאדם ולסביבה ומודעות חברתית, הם מאבני היסוד בחינוך האנתרופוסופי. לדידנו אין מדובר בסיסמאות כי אם בהקניית ערכים באמצעות בחירה קפדנית של הדמויות המחנכות: גננים, מחנכים ומורים מקצועיים. במוסדות החינוך בשיטה זו בולט אחוז גבוה יחסית של גברים. אנשי החינוך שבחרו דרך מקצועית זו מתייחסים למלאכתם בכובד ראש, ורואים בעבודתם שליחות. גישתם מקרינה על הסביבה ועל התרבות בה הילדים חיים. מדובר בדמויות המהוות דוגמה אישית, בהופעה, בשפה ובדרך הפנייה לילדים ולמבוגרים.

המורה בחינוך האנתרופוסופי הינו דמות חינוכית מרשימה, שסמכויותיה ויחס הכבוד אליה מתגבשים לא מתוקף מעמדה, אלא נוכח ייחודיותה, אהבתה למקצוע בו בחרה, מסירותה והכבוד בו היא נוהגת בתלמידיה. המורה הוא סמכות אוהבת - הוא מציב גבולות ברורים, אך עושה זאת בדרכי נועם ואהבה.

הקשר בין המחנך לילד

החינוך האנתרופוסופי רואה חשיבות רבה בבניית קשר אישי וארוך טווח בין המחנך לתלמידים, באופן שמאפשר בניית אמון והיכרות מעמיקה. המורה המחנך נמצא עם הכיתה שעות רבות, מלמד חלק גדול מתוכנית הלימודים ומלווה את כיתתו בדרך כלל מכיתה א' עד ח'. הקשר האישי הקרוב נבנה על בסיס היכרות מעמיקה של המורה עם כל תלמיד. הוא מלווה את התפתחותו של כל ילד, כשהוא קשוב לצרכיו ולקשייו, תוך כיבוד אישיותו הייחודית של כל אחד ואחד.  

מעורבות הורים

בכדי לאפשר למידה וצמיחה של הילד, חשוב לעבוד באופן אישי והדוק עם כל הורה. הכרת עקרונות החינוך האנתרופוסופיים והסכמה עם הדרך החינוכית על פיה פועל בית הספר, מהוות מעטפת ביטחון לילדים ומעצימות את העבודה החינוכית בכיתה.

העבודה עם ההורים מתחילה כבר מגיל הגן ומלווה בפגישות אישיות ובשיחות המתנהלות לאורך השנה כולה . המידע שההורים נותנים לצוות על ילדם ועל ההתנהלות בבית, מקל על עבודת הצוות ומעמיק אותה.

גם לאורך שנות בית הספר, נמשך שיתוף הפעולה כשהצוות וההורים אחראים יחדיו על חינוך הילדים.

חשוב לציין שאין צורך שההורים יהיו "אנתרופוסופיים", אך חשוב שעקרונות היסוד של החינוך יהיו מקובלים על ההורים, כדי שהילד יגדל במציאות שבה הבית ובית הספר אינם עולמות נפרדים.

מודעות חברתית

הפן החברתי חשוב לא פחות מתחום הלימודים. ה'אדם השלם' אינו רק אדם חושב ויודע, אלא בן אדם הרגיש לצרכי הזולת ושם את צרכי החברה בסדר עדיפות גבוה בסולם ערכיו.

על פי גישה זו המחנכים מתייחסים בכובד ראש לכל האירועים המתרחשים בזמן הגן או בית הספר.

הילדים נמצאים בהתבוננות מתמדת המאפשרת למחנכים ללמוד לעומק אודות הילד ויחסיו עם חבריו . התבוננות זו מועלית בישיבות שבועיות של צוות הגן או בית הספר. מתוך ההתבוננות וההכרות העמוקה עם הילדים עולה דרך הטיפול הרצויה.

התלמידים מקבלים מסר עקבי וברור של אכפתיות ורעות. הלימוד הכיתתי ( ולא באופן יחידני או בקבוצות קטנות), הפעילויות המשותפות כגון: נגינה או שירה משותפים, העלאת הצגה כיתתית משותפת, בניית פרויקטים שונים יחד- כל אלה מחזקים את הקירבה והדאגה האחד לשני, ומבטיחים שהמודעות החברתית לא תישאר בגדר סיסמא בלבד.

כמובן שמספר ילדים מוגבל וצוות מתוגבר ואיכותי הוא הכרח לתהליך זה.

  מעורבות ותרומה לקהילה

בית ספר אנתרופוסופי הינו חלק בלתי נפרד מן הקהילה בתוכה הוא פועל. בית הספר נוטל על עצמו משימות קהילתיות שונות, על בסיס קבוע ובאופן שוטף, בדאגה לשימור ולטיפוח הסביבה, או עבודה בקהילה. פרויקטים בהם מעורבים בתי ספר אנתרופוסופיים הינם רבים ומגוונים, כגון: טיפוח פארקים וגנים ירוקים באזור, עבודה צמודה עם נוער במצוקה ופתיחת כיתות חינוך מיוחד.

  ‪Google+‬‏ | מי אנחנו | החינוך האנתרופוסופי | גני הילדים | בית הספר | שאלות ותשובות | קישורים | מפגשים ופעילויות | יצירת קשר

טלפון 04-6251370 | פקס 04-6251376 | info@merkazofek.co.il