צור קשר
צור קשר

כללי חינוך האנתרופוסופי בעולם ובארץ יסודות החינוך האנתרופוסופי

החינוך האנתרופוסופי – שיטת וולדורף

פיתוח מיומנויות חברתיות ורכישת בטחון עצמי תוך הצבת גבולות ברורים ועקביים

דרך חינוכית זו מתבססת על שלבי ההתפתחות של הילד ומלווה צעד אחר צעד את הילדים המתפתחים מפעוטות לבוגרים. ילדים המתחנכים בדרך זו מקבלים כלים ומיומנויות בסיסיות לחיים: מיומנויות אישיות כמו היכולת להבחין בין טוב ורע ולפעול בהתאם, לנוע לקראת הגשמה עצמית, ולרכוש בטחון בעצמם ובהתנהלותם בעולם. הילדים רוכשים מיומנויות חברתיות, הכוללות יכולת ליצור קשרים אישיים משמעותיים ויכולת להתבונן בסביבה בצורה רחבה ולא אנוכית ולתרום לחברה הסובבת. כל אלה מוענקים תוך הצבת גבולות ברורים ועקביים.

בוגרי בית ספר אנתרופוסופי (הקרויים בתי ספר "וולדורף" על שם בית הספר האנתרופוסופי הראשון שכך נקרא) מצוידים היטב בכלים המאפשרים להם להמשיך ללימודים גבוהים בהתאם לרצונם. מניסיון של עשרות שנים ניתן לומר כי הבוגרים שומרים על הסקרנות הטבעית לחיים, לבני האדם ולתופעות הטבע, ופעילים בכל תחומי החיים. בגישה האנתרופוסופית כל ילד הנו אמן, איש מעשה, איש חברה ומדען בכוח. תהליך החינוך מנסה לשמור על מירב הפתיחות והרכות של דרכי צמיחה אלו.


"לחנך אדם בעל יכולת להתרשם מכל המתרחש בעולם, אשר בכל יום, בראותו משהו חדש, יוכל לעצב בהתאם לו את תחושתו ושיפוטו... רק אנשים כאלה לא יינעלו באנוכיות, אלא יצעדו לקראת העולם כשהם חופשיים ופתוחים."
רודולף שטיינר – מייסד השיטה

על החינוך האנתרופוסופי

שני סרטים אחד קצר ואחד ארוך יותר המסבירים על החינוך האנתרופוסופי.
הסרטים צולמו באנגליה אך רלוונטים גם למרכזי החינוך בארץ.
חינוך מתוך הבנה והתאמה לשלב בו הילד נמצא בחייו

אחד העקרונות הבסיסיים שעליהם מושתת חינוך זה הוא ההכרה בכך שכל אדם הוא פרט ייחודי העובר שלבי חיים מובחנים וכי מחובתו של החינוך להתמודד עם הצרכים הפיזיים, החברתיים, הרגשיים, והרוחניים של האדם בכל שלב בהתפתחותו. חינוך "וולדורף" עולה בקנה אחד עם עקרונות הפסיכולוגיה ההתפתחותית, הרואה את הילדות כפרק זמן חשוב ביותר, המאופיין בצמיחה פנימית הדרגתית של כשרים, איכות והבנה . הילד נתפס כישות הנמצאת בהתהוות ובצמיחה אלי בגרות.

בגיל הגן גישת השלמות באה לידי ביטוי בחשיבה ובהתאמה של כל העוטף את הילדים בגן. החל מסביבה פיסית רכה ונעימה, דרך פעילויות ומשחקים המתאימים לגילאים השונים, וכלה בפניה ובגישה של הצוות כולו לילדים. בבית הספר, הגישה הכוללת לילד באה לידי ביטוי בתכניות הלימודים, בשיטות ובדרכי הלימוד, באווירה הלימודית, בסביבת הלימוד ובכל המרכיבים של חיי בית הספר, המותאמים לשלב ההתפתחות בו נמצאים הילדים.

קשר חזק בין המורה לתלמיד

חינוך וולדורף מעניק חשיבות רבה לקשר הנרקם בין המחנך (גנן בגן הילדים או מורה בבית הספר), לילד. ההיכרות העמוקה, האהבה והדאגה תומכים בהתפתחות הילד מבחינה נפשית, רגשית ולימודית. בצד עבודה המבוססת על קווי התפתחות כלליים, חינוך זה מדגיש עבודה יחידנית עם כל ילד וילד תוך הבנת עולמו הפנימי, כישוריו וקשייו.


בחירה קפדנית של הדמויות המחנכות

ערכי יסוד אנושיים, כבוד לאדם ולסביבה ומודעות חברתית, הם מאבני היסוד בחינוך וולדורף. לדידנו אין מדובר בסיסמאות כי אם בהקניית ערכים באמצעות בחירה קפדנית של הדמויות המחנכות: גננים, מחנכים ומורים מקצועיים. במוסדות החינוך בשיטה זו בולט אחוז גבוה יחסית של גברים. אנשי החינוך שבחרו דרך מקצועית זו מתייחסים למלאכתם בכובד ראש, ורואים בעבודתם שליחות. גישתם מקרינה על הסביבה ועל התרבות בה הילדים חיים. מדובר בדמויות המהוות דוגמה אישית, בהופעה, בשפה ובדרך הפנייה לילדים ולמבוגרים.

בכדי לאפשר למידה וצמיחה של הילד, חשוב לעבוד באופן אישי והדוק עם כל הורה. הכרת עקרונות חינוך וולדורף והסכמה עם הדרך החינוכית על פיה פועל בית הספר, מהוות מעטפת ביטחון לילדים, ומעצימות את העבודה החינוכית בגן ובכיתה. העבודה עם ההורים מתחילה כבר מגיל הגן ומלווה בפגישות אישיות ובשיחות המתנהלות לאורך השנה כולה. המידע שההורים מוסרים לצוות על ילדם ועל ההתנהלות בבית, מקל על עבודת הצוות ומעמיק אותה. גם לאורך שנות בית הספר נמשך שיתוף הפעולה כשלצוות ולהורים תחושת אחריות משותפת לחינוך הילדים.

לא רק להורים "אנתרופוסופים"

חשוב לציין שאין צורך שההורים יהיו "אנתרופוסופיים", אך חשוב שעקרונות היסוד של החינוך (כגון הצבת גבולות לילדים) יהיו מקובלים על ההורים, כדי שהילד יגדל במציאות שבה הבית ובית הספר אינם עולמות נפרדים. העבודה עם ההורים מקרינה על ההתנהלות של הילד בגן ובכיתה, ולהורים הרוצים בכך ניתנים כלים לפתרון בעיות המתעוררות עם ילדם בבית.
.
  ‪Google+‬‏ | מי אנחנו | החינוך האנתרופוסופי | גני הילדים | בית הספר | שאלות ותשובות | קישורים | מפגשים ופעילויות | יצירת קשר

טלפון 04-6251370 | פקס 04-6251376 | info@merkazofek.co.il